Financieringsinstrumenten


De provincie Drenthe geeft opdracht om zowel de bestaande als de benodigde financiële mogelijkheden te onderzoeken voor woningeigenaren om de eigen woning te verbeteren. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen
zijn mede-opdrachtgever voor deze verkenning. De verkenning richt zich op de financiële mogelijkheden van woningeigenaren met een smalle beurs, waarbij we de verbetering van de duurzaamheid van de woning, het onderhoud van de woning en het aanpassen van de woning om langer thuis te kunnen wonen meenemen. Binnen de gemeenten in de regio is
al veel kennis van zaken. De opdracht wordt zo ingericht dat we optimaal gebruik maken van de eigen kennis en nieuwe kennis weer in de regio verankeren. De verkenning heeft tot doel het ontwikkelen van financiële mogelijkheden (instrumenten) die nodig zijn, maar nog ontbreken, om deze in te kunnen zetten in de verschillende proeftuinen in de regio.