Proeftuinen


Elke gemeente in de regio gaat de komende vier jaar experimenten uitvoeren om woningen te verbeteren. Dat gebeurt in proeftuinen, zodat we leren wat er werkt in onze regio. In Hoogeveen, Borger-Odoorn en Emmen starten we de verkennende fase van de eerste proeftuinen. In april 2020 maken we een doorkijk naar het vervolg voor de hele regio.

Hoogeveen

Vanuit de eigen Smederijen aanpak gaat de gemeente Hoogeveen woningeigenaren helpen bij het verduurzamen van hun eigen huis. In Hoogeveen passen we een aanpak toe die stap voor stap leidt tot bijvoorbeeld een energiezuiniger huis. Geen grote stap in één keer, maar geleidelijk een steeds beter geïsoleerd, tochtvrij huis met lagere energiekosten. Maatregelen kortom die zijn gericht op het verhogen van het woongenot. Daarbij is veel aandacht voor huiseigenaren van een betaalbare woning en met een laag inkomen.

Penvoerder: gemeente Hoogeveen

Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn start een proef in ‘De Monden’. Samen met welzijnsorganisatie Andes, Woonservice, dorpsbelangen en inwoners is het doel het woon- en leefgenot te verbeteren. Hierbij kiezen we ervoor huur- en koopwoningen in een wijk in één keer aan te pakken. Daarmee versterken we de samenhang in de buurt. Ook zoeken we naar manieren om de woningcorporatie mee te laten helpen bij het verduurzamen van koopwoningen. Het gaat dan om het verbeteren en verduurzamen van de huizen, maar ook om een aantrekkelijke openbare ruimte en een verhoging van het leefgenot.

Penvoerder: gemeente Borger-Odoorn

Emmen

In Angelslo heeft woningcorporatie Lefier in het verleden woningen verkocht. Lefier en de gemeente Emmen gaan samen met eigenaren van een aantal van deze huizen in gesprek. Er wordt gevraagd of zij hun woning (terug) willen verkopen aan Lefier. Zo kan de woning weer meedraaien in het onderhoud van de corporatie en kan Lefier de woning verduurzamen. De eigenaren kunnen ervoor kiezen om weer huurder te worden of de woning te verkopen en verhuizen. Voor wie wil verhuizen, maar geen koper kan vinden, biedt de aankoop door Lefier een oplossing. Voor een eigenaar die het budget niet heeft om te verduurzamen en de energierekening ziet oplopen, kan verkoop een opluchting zijn.

Penvoerder: gemeente Emmen

Emmerhout is een bijzondere wijk. Het is de eerste wijk in Nederland met woonerven. Inmiddels zijn de woningen in deze wijk alweer bijna 50 jaar oud. Voor veel woningeigenaren is het lastig om deze woningen te verduurzamen. Niet alleen vanwege de kosten maar ook om in te schatten wat de goede maatregelen hiervoor zijn. Door een modelwoning te verduurzamen en geschikt te maken voor langer zelfstandig wonen, kunnen woningeigenaren kijken wat er mogelijk is. Hierna worden deze mogelijkheden in de praktijk gebracht bij een aantal woningen. Dit wordt op een manier gedaan die voor de eigenaren betaalbaar is. Het wijkexpeditieteam van Emmerhout Energieneutraal 2027, waarin veel inwoners actief zijn, is hier direct bij betrokken.

Penvoerder: gemeente Emmen

In Veenoord wil Woonservice haar huurwoningen verduurzamen. Hierbij wordt samengewerkt met inwoners, welzijnsorganisatie en de gemeente. De afgelopen jaren heeft Woonservice een aantal woningen verkocht. Hoe gaan de eigenaren om met verduurzaming, waar lopen ze tegen aan en wat hebben ze nodig om hun huis duurzaam en geschikt te maken voor de toekomst? Met deze informatie wordt gekeken hoe deze eigenaren mee kunnen doen met de maatregelen die Woonservice neemt voor haar huizen.

Penvoerder: gemeente Emmen