Bloeiende toekomst voor bloemkoolwijk


Dit proeftuinproject in Hardenberg is gericht op het energetisch verbeteren en toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. De focus ligt op een bloemkoolwijk (jaren ’70 of ’80 wijk) met een mix van huur- en goedkope koopwoningen, waarbij de koopwoningen worden bewoond door mensen uit de lage-inkomensgroepen. Met de proeftuin willen we nieuwe ervaring opdoen en kennis ontwikkelen door te experimenteren,
om vervolgens te komen tot een aantoonbaar werkbare aanpak voor de realisatie van een duurzaam en toekomstbestendige woningvoorraad.