Onderzoek motivatie woningeigenaren bij verduurzaming


In Veenoord wil Woonservice haar huurwoningen verduurzamen. Hierbij wordt samengewerkt met inwoners, welzijnsorganisatie en de gemeente. De afgelopen jaren heeft Woonservice een aantal woningen verkocht. Hoe gaan de eigenaren om met verduurzaming, waar lopen ze tegen aan en wat hebben ze nodig om hun huis duurzaam en geschikt te maken voor de toekomst? Met deze informatie wordt gekeken hoe deze eigenaren mee
kunnen doen met de maatregelen die Woonservice neemt voor haar  huizen.