Opzetten modelwoning duurzaamheid


Emmerhout is een bijzondere wijk. Het is de eerste wijk in Nederland met woonerven. Inmiddels zijn de woningen in deze wijk alweer bijna 50 jaar oud. Voor veel woningeigenaren is het lastig om deze woningen te verduurzamen. Niet alleen vanwege de kosten maar ook om in te schatten wat de goede maatregelen hiervoor zijn. Door een modelwoning te verduurzamen en geschikt te maken voor langer zelfstandig wonen, kunnen woningeigenaren kijken wat er mogelijk is. Hierna worden deze mogelijkheden in de praktijk gebracht bij een aantal woningen. Dit wordt op een manier gedaan die voor de eigenaren betaalbaar is. Het wijkexpeditieteam van Emmerhout Energieneutraal 2027, waarin veel
inwoners actief zijn, is hier direct bij betrokken.