Proeftuin toekomstbestendig 2e Exloermond


De gemeente Borger-Odoorn start samen met welzijnsorganisatie Andes, Woonservice, dorpsbelangen en inwoners een proef met als doel het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad en het verbeteren van de sociale cohesie. In deze proeftuin worden diverse opgaven, in onderlinge samenhang, opgepakt om te komen tot concrete
oplossingen voor de problematiek. Hierbij betreft het de aanpak van de bestaande woningvoorraad, aanpak openbare ruimte en aanpak sociale opgaven en voorzieningen om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren. In de betreffende straat is sprake van gespikkeld bezit waarbij de uitdaging is om particuliere woningeigenaren mee te krijgen in de verduurzaming, ter bevordering van de sociale cohesie in het gebied.