Toekomstbestendige woningen smeden


Vanuit de eigen Smederijen aanpak gaat de gemeente Hoogeveen woningeigenaren ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun eigen huis. In Hoogeveen passen we een aanpak toe die stap voor stap leidt tot bijvoorbeeld een energiezuiniger huis. Geen grote stap in één keer, maar geleidelijk een steeds beter geïsoleerd, tochtvrij huis met lagere
energiekosten. Maatregelen, kortom die zijn gericht op het verhogen van het woongenot. Daarbij is veel aandacht voor het ontzorgen van huiseigenaren van een betaalbare woning en met een laag inkomen. Wooncoaches, als vrijwilliger, zullen de huiseigenaren hierbij ondersteunen.