Vitale dorpen


Gemeenten willen de dorpen leefbaar houden en een plek laten zijn waar jong en oud plezierig kunnen leven. Wat kan snel internet bijvoorbeeld betekenen voor onderwijs en zorg in de dorpskernen? Welke voorzieningen zijn belangrijk voor de verschillende soorten kernen? Deze opgave pakken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, waaronder BOKD en maatschappelijk welzijn, op. Binnen het project gaan we ontdekken welke elementen in meerdere dorpen werken, zodat we deze kunnen overdragen aan andere dorpen en gemeenten. De eerste verkenning vindt plaats binnen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Hardenberg.