Wederopbouwwijk Tuindorp


In de wijk Tuindorp, een wederopbouwwijk met vooral veel woningen uit de jaren ‘50/’60/’70, gaan we aan de slag met een verkenning om duurzame en betaalbare woningen in een gezonde en toegankelijke leefomgeving te realiseren. In de wijk staan veel woningen met een lage woningwaarde. De bewoners hebben vaak een laag inkomen met weinig
financiële ruimte om de woning toekomstbestendig te maken. Samen met inwoners, instellingen en overheid gaan we aan de slag met een gebiedsagenda voor de wijk.