Regionale aanpak betaalbare koopwoningen


Om te komen tot een regionale verbetering van bestaande woningen bereiden we de komende tijd vier acties voor. In april 2020 zijn deze acties uitgewerkt en kunnen we van start.

 1. Terugkopen voormalige huurwoningen
  We maken met woningcorporaties afspraken over hoe zij eerder verkochte huurwoningen, die in een rijtje staan met andere huurwoningen, kunnen terugkopen. Zo kunnen deze huizen mee in het beheer, onderhoud en de verduurzamingsslag die corporaties maken.
 1. Oplossing vervallen woningen
  Om een fijne leefomgeving te krijgen, willen we een oplossing vinden voor vervallen woningen. We gaan hierover met bewoners en eigenaren in gesprek voor een aanpak op maat.
 1. Aanbod verduurzamen gekocht huis
  We willen kopers van een huis met een waarde van maximaal zo’n 175.000 euro helpen met het verduurzamen. Daarvoor ontwikkelen we een pakket met geldschieters en bijvoorbeeld makelaars.
 1. Maatwerk voor kosten aanpassingen wonin
  Je woning verduurzamen is duur, je huis aanpassen als je ouder wordt is duur, onderhoud is duur. Vooral voor inwoners met een eigen woning en een laag inkomen. We gaan op zoek naar maatwerk voor deze doelgroep.

Penvoerder: provincie Drenthe