Regionale aanpak betaalbare koopwoningen


Om te komen tot een regionale verbetering van bestaande woningen hebben we adviesbureau KAW gevraagd voor ons te verkennen welke instrumenten in Nederland al ingezet worden in de bestaande woningvoorraad, specifiek voor woningeigenaren met een laag inkomen. Ons doel is om geen wiel uit te vinden dat ergens anders al getest is, maar voort te bouwen op bestaande kennis en ervaring. Het resultaat is een breed palet aan instrumenten met wisselend effect en succes. De verkenning leert ons dat voor ons vraagstuk geen kant en klare oplossing is. Pionieren en experimenteren is dus voorlopig zeker de juiste weg. De resultaten uit de verkenning gebruiken we de komende periode om verdere inhoud en samenhang te geven aan de proeftuinen in de regio.

Penvoerder: provincie Drenthe