Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg is een prachtige en krachtige regio. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe geeft ons de mogelijkheid om versneld en gezamenlijk opgaven op het gebied van werken, wonen en welzijn aan te pakken.

Er zijn verschillende projecten van start gegaan die bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en de komende periode volgen er meer. Het programma loopt tot 2023. In het programma werken we iedere dag met hart voor de regio. We leren van en met elkaar, we denken regionaal, we maken het verschil maken door vooral te doen!

Actueel