Projecten wonen


Betaalbaar en comfortabel wonen in een fijne omgeving, dat is waar we ons voor inzetten. We gaan de komende tijd met inwoners in enkele wijken en buurten aan de slag met concrete woningverbeteringen. Met wat we leren van deze eerste experimenten ontwikkelen we een aanpak voor bestaande woningen in de hele regio. We willen immers niet alleen tijdens de looptijd van de Regio Deal stappen zetten met de woningeigenaren, maar ook in de pakweg tien jaar erna.