Leren en Samenwerken


In de Regio Zuid- en Oost-Drenthe leren we van en met elkaar, kijken we over onze grenzen heen en inspireren we elkaar om de brede welvaart in de regio te versterken. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe  werken gemeenten, provincies en Rijk samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, inwoners, welzijn- en zorginstellingen, woningcorporaties, onderzoekers etc. om te werken aan de regionale opgaven op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn.

Meer weten over onze Regio Deal?

Kalender

Over Leren en Samenwerken

In de regio Zuid- en Oost-Drenthe werken we vol enthousiasme samen aan de brede welvaart. Onze kracht is samen leren en ontwikkelen in een regio waar ruimte is! Een van de manieren om hier vorm aan te geven is het organiseren van kennissessies, werkbezoeken en andere activiteiten. De officiele aftrap hiervan vond plaats in juni 2021 in de Maand van de Regio. Halverwege de Regio Deal-periode vierden we onze successen en deelden we kennis met elkaar. We leerden iedereen die met hart voor de Regio werkt aan Wonen, Werken en Welzijn nóg beter kennen. De Maand van de Regio was er voor iedereen die direct betrokken is bij projecten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle andere geïnteresseerden. We organiseerden met elkaar gedurende een maand kennissessies, andere bijeenkomsten en activiteiten.