Projecten werken


Goed opgeleid personeel is van levensbelang voor een sterke economie en een krachtig bedrijfsleven. Daarnaast kunnen de kansen die ontstaan door digitalisering en datagebruik beter benut worden. Een goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid tot slot maakt alle partijen sterker en bevordert het ondernemersklimaat van de regio.  Op het gebied van Werken zetten we ons daarom in voor: