Bouwen aan mensen


In Zuidoost-Drenthe is een deel van de inwoners niet aan het werk, terwijl zij, na een omscholing, goed inzetbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor huurders van woningcorporaties. Tegelijkertijd zijn er grote tekorten aan medewerkers in de bouw- en technieksector. Daarbovenop is er de noodzaak voor corporaties om hun woningen te verduurzamen. Deze drie uitdagingen pakken de bouw- en installatiebedrijven, onderwijs en woningcorporaties in gezamenlijkheid aan, als gelijkwaardige partijen. Het effect: bedrijven beschikken over voldoende personeel en opdrachten en corporaties bieden de huurders duurzamere woningen.

Penvoerder: gemeente Hardenberg