Monitor


De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werkt aan het verbeteren van de brede welvaart in onze regio. Een regio die je een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er voldoende mogelijkheden zijn om te werken. In deze regio zorgen we voor elkaar en is ook de juiste zorg aanwezig. Dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat willen bedrijven zich hier vestigen en investeren zij samen met overheids- en onderwijsinstellingen in innovaties en duurzaamheid. Ons programma bestaat uit de pijlers Welzijn, Werken en Wonen, waarbinnen we verschillende projecten oppakken.

Maar hoe staan we er eigenlijk voor in Zuid- en Oost-Drenthe?

We hebben ons binnen de Regio Deal strategische en operationele doelen gesteld. Daarnaast hebben we een aantal indicatoren bepaald om te kijken hoe het staat met het bereiken van deze doelen.

In de monitor is te zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in de Regio ontwikkelt op de doelen waar we aan werken. Deze monitor is de plek voor alle up-to-date informatie over de pijlers van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. We maken een vergelijking tussen (de gemeenten in) Zuid- en Oost-Drenthe met de rest van Nederland.

De informatie is bedoeld voor beleidsmakers en bestuurder van gemeenten en provincies, professionals en andere geïnteresseerden. De informatie op de website is vrij te gebruiken. De monitor is opgesteld door de provincie Drenthe in samenwerking met E&E advies en de cijfers worden vernieuwd zodra er nieuwe data beschikbaar is.

Monitor Pijler Werken

Monitor pijler Wonen

Monitor pijler Welzijn