Oprichten Energie- en Duurzaamheidscentrum Wonen


Wat kunnen bedrijven en onderwijs allemaal leren op het gebied van duurzaam wonen? Hoe zorgen we ervoor dat de kennis die hierover is, beschikbaar wordt voor iedereen? Daarvoor ontwikkelen we als eerste stap een plan dat moet resulteren in een fysiek Energie- en Duurzaamheidscentrum. In dit centrum worden de innovaties getoond op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie en energieopslag. Studenten uit het onderwijs werken samen met het regionale bedrijfsleven aan doorontwikkeling van bestaande innovaties. Hierdoor komt men niet alleen in aanraking met duurzaamheid, maar wordt ook de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gestimuleerd zodat beide beter op elkaar aansluiten.

Penvoerder: gemeente Hoogeveen