Jeugd en techniek


Het ontwikkelen van een bredere en sterkere basis voor techniekonderwijs voor de jeugd in de regio. Het bovenliggend doel is om door langjarige intensieve aandacht voor wetenschap en techniek uiteindelijk meer breed technisch opgeleide werknemers te laten instromen op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden drie nieuwe initiatieven voor Jeugd & Techniek ontwikkeld.

Open Science Hub (OSH)

De Open Science Hub Exloo maakt onderdeel uit van een door Astron uit te rollen provinciaal netwerk van OSH’s. Deze innovatieve centra maken wetenschap en techniek op een laagdrempelige wijze toegankelijk voor met name de jeugd (primair onderwijs). Bij het maken van een keuze voor vervolgonderwijs moet techniek een grotere rol spelen. Door educatieve
(belevings)programma’s aan te bieden aan het primair onderwijs, wordt de interesse voor onderzoek, techniek en digitalisering gestimuleerd. De OSH’s moeten daarnaast de regio als technisch-innovatief profileren onder zowel de inwoners als de bezoekers van de regio.

Fablab Coevorden

Het Fablab Coevorden laat kinderen vanaf groep 6/7 kennismaken met techniek en de toepassingsmogelijkheden van techniek in de samenleving. Het doel is om meer instroom te krijgen bij de techniek opleidingen. Kleine ondernemers kunnen de aanwezige machines en instrumenten gebruiken (o.a. 3D printer en een lasersnijder). Dankzij de bijdrage uit de Regio Deal
wordt in de opstartperiode sneller een bredere basis gelegd, waardoor Fablab Coevorden een vast element wordt in de onderwijsomgeving van de gemeente Coevorden. Het Fablab is ontstaan uit een overlegtraject tussen de deelnemende partijen het afgelopen jaar.

Fablab Hardenberg

Het Fablab Hardenberg is in 2018 gestart en blijkt succesvol. Het lab blijft dan ook bestaan, maar er wordt een plus op gezet. Deze plus bestaat uit het op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier toegankelijk maken van wetenschap en techniek voor jeugd en ondernemingen. Het Fablab Hardenberg wordt uitgebreid met de volgende onderdelen:
• een mini mobiel Fablab
• talentontwikkelgroepen
• open jeugdlabs