Terugblik bijeenkomst voor Raden, Staten en Tweede Kamerleden


Op 30 november namen zo'n 120 Raads-, Staten, Tweede Kamerleden en samenwerkingspartners deel aan de digitale bijeenkomst over de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen van onze regio deal. Inmiddels zijn er al 36 projecten van start gegaan en vult ons programma zich steeds verder met projecten voor de regio.

Nieuwe projecten en stand van zaken

Het programma loopt inmiddels goed op stoom. Tijdens de bijeenkomst presenteerden wij de nieuwste projecten:

  • New Jobportunities
  • Vroegsginalering
  • Jeugdhulp gewoon dichtbij


Wilt u meer weten over de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe? Bekijk dan ons nieuwste programmaboekje (pdf, 1.8 MB). Hierin vindt u  onder andere de thema's waar wij aan werken en een beschrijving van de nieuwe en bestaande projecten.   
Naast de pijlers Wonen, Werken en Welzijn hebben we veel aandacht voor leren en samenwerken. De afgelopen periode hebben we zowel ambtelijk als bestuurlijk gewerkt aan een verdieping op onze samenwerking. We hebben de ambitie om de brede welvaart in de regio blijvend aan te pakken. Er zijn al veel verbindingen gelegd binnen de regio en ook daarbuiten. Verbindingen tussen samenwerkingsverbanden, verbindingen tussen onze pijlers, maar ook grensoverschrijdende verbindingen, bijvoorbeeld met Duitsland. Daarnaast merken we dat door de Regio Deal, de regio en Den Haag dichter bij elkaar zijn gebracht.

Break-outsessies

Pijler Welzijn
Het thema Positieve Gezondheid stond centraal in de break-outsessie over Welzijn. Chantal Walg nam de deelnemers op inspirerende wijze mee in een andere kijk op gezondheid en zorg. Chantal Walg: "Wat als je de mens centraal stelt en niet het systeem? De focus ligt nu nog te vaak op de klacht in plaats van de kracht". Een van de thema’s van de pijler Welzijn is het slimmer organiseren van de zorg en het op maat de juiste hulp verlenen. Nieuwsgierig? U vindt hier:

Pijler Werken
In break-outsessie over Werken namen Vivian Kofflard van het Fablab Hardenberg en Kirsten Kosters van het Fablab Coevorden de deelnemers mee in de wereld van de jeugd en techniek. Het ontwikkelen van een bredere en sterkere basis voor techniekonderwijs voor de jeugd in de regio, is een van de thema’s binnen de pijler Werken. De interactieve sessie leverde zelfs twee vrijwilligers op voor de fablabs! "Zo belangrijk dat de hele keten van opleiding en bedrijfsleven naadloos op elkaar aansluit om technisch talent in de regio te houden", aldus een van de deelnemers.
Bekijk hier het filmpje over de fablabs:

Pijler Wonen
Remko Cremers is kwartiermaker voor de proeftuin Emmerhout in Emmen én de proeftuin in Hardenberg. Een mooi voorbeeld van samenwerking die over de gemeente- en provinciegrens heen gaat. Martijn Breukelman (wethouder in Hardenberg en voorzitter van de break-outsessie Wonen) over de samenwerking: "Een gedeputeerde uit Drenthe kan zich in de Regio Deal laten vervangen door een wethouder uit Overijssel. Zo doen we dat". Remko nam de deelnemers in de sessie mee in het toekomstbestendig maken van de zogeheten ‘Bloemkoolwijken’. Samen met inwoners in wijken en buurten aan de slag met concrete woningverbeteringen is de grote opgave binnen de pijler Wonen.
Benieuwd naar: