Meer weten over ‘RegioCampus’ Emmen?!


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
digitaal
Doelgroep

bedrijfsleven, overheid, onderwijs, publiek (breed)

Omschrijving

Neem dan deel aan het Online Event ‘RegioCampus’: het Hoe, Wat en Waarom’ op 30 juni. Je hoort onder andere wat je je moet voorstellen bij de ‘RegioCampus’. En wat dit voor jou en voor de regio betekent.

RegioCampus Emmen wordt een plek waar je:

  • vanuit de campus, samenwerkt met bestaande bedrijven in de regio
  • nieuwe kennis en onderzoek aan het regionale bedrijfsleven verbonden wordt
  • naast mbo en hbo straks ook onderwijs op universitair niveau kunt volgen
  • mogelijkheden krijgt om een baan, passend bij jouw niveau, in de regio te vinden
Aanmelden
Meer informatie

De RegioCampus (werktitel) is een initiatief van de founding partners: Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, gemeente Emmen en de provincie Drenthe, met de Universiteit van het Noorden als katalysator. Het is een nadrukkelijke uitnodiging aan bedrijven en andere (regionale) partners om zich aan te sluiten.

De RegioCampus is hét knooppunt in Zuid- en Oost-Drenthe en Noord-Overijssel waar kennis, onderwijs en bedrijvigheid samenkomen en richting geven aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. De Campus stelt bedrijven in staat om veilig kennis te delen met elkaar en met kennisinstellingen en samen te ontwikkelen. Door samen te werken vanuit één gezamenlijke innovatieagenda wordt focus en slagkracht gegeven aan economische ontwikkeling in de regio.