Brede welvaart structureel aanpakken


De provincie Drenthe en de VDG hebben in een brief aan informateur Mariëtte Hamer o.a. gepleit voor een verlenging van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Binnen deze Regio Deal werken gemeenten en provincie samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en vele anderen aan de brede welvaart op het gebied van Welzijn, Wonen en Werken.

Alleen gezamenlijk kunnen we de specifieke opgaven in deze regio aanpakken. We werken aan een Regio die je een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er voldoende mogelijkheden zijn om te werken. In deze Regio zorgen we voor elkaar en is ook de juiste zorg aanwezig. Dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat willen bedrijven zich hier vestigen en investeren zij samen met overheids- en onderwijsinstellingen in innovaties en duurzaamheid. Onze samenwerking werpt haar vruchten af en de ontwikkelkracht is groot. Voorbeelden hiervan zijn bij Werken onder andere de Regio Campus, IT-hub, IQ BLVD, Open Science Hub en de Fablabs. De aanpak generatie-armoede bij Welzijn. En de gezamenlijke proeftuin aanpak bij Wonen voor het verduurzamen van woningen, over gemeente- en provinciegrenzen heen, van Hardenberg en Emmen. Het zijn prachtige voorbeelden waar we trots op zijn, we realiseren ons tegelijkertijd ook dat we er nog niet zijn. Door structurele investeringen in de brede welvaart en een verlenging van de Regio Deal kunnen we gelijke kansen voor iedereen in de regio binnen één generatie mogelijk maken.

Lees hier de brief aan informateur Mariëtte Hamer (pdf, 740 kB)