Hbo-v flex: de kracht van de regio voor de regio behouden


De realisering van de deeltijdstudie hbo-verpleegkunde is één van de succesvolle projecten uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het project investeert in de verdere professionalisering van personeel in de regio. De deeltijdopleiding is een flexibele opleiding met een afwisselend programma, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Leren in én met de praktijk om oplossingen te vinden voor de arbeidsvraagstukken in de regio is een blijvende opgave.

Talent

Met deze opleiding aan de NHL Stenden Hogeschool in Emmen wordt de kans groter dat hbo talent behouden blijft voor de regio. De belangrijkste doelgroep zijn opgeleide mbo-v studenten met werkervaring, maar ook nieuw potentieel is welkom. Je kunt het in drie doelgroepen onderscheiden: opscholers, dat zijn mbo-v studenten die meteen doorstromen naar een werk-en-leren-traject. Dan heb je de doorstromers en omscholers in eigen organisaties. Die hebben geen mbo-v vooropleiding, maar wel de ambitie om als verpleegkundige in de regio aan de slag te gaan. En zij-instromers, mensen zonder ervaring in de zorg, die wel aan de wettelijk eisen voor toelating op een hbo-v opleiding voldoen.

Marja van der Veen (48), student Verpleegkunde: “Als ik deze studie heb gehaald, ben ik veel breder inzetbaar dan ik nu ben. Het vergroot mijn kansen op de arbeidsmarkt enorm.”

Carrousel

De aangesloten zorginstellingen hebben inmiddels ook een kader geschept voor het zogenaamde carrousel. Iedere student die is gestart vanaf studiejaar 2022-2023 werkt een periode bij een andere organisatie. Hierdoor worden ze breder opgeleid en bovendien, mochten ze de huidige organisatie willen verlaten, dan kennen ze al een andere potentiële werkgever binnen de regio.

Resultaat

In de afgelopen drie jaar hebben we met elkaar veel bereikt: de eerste bachelor hbo-v diploma zijn inmiddels uitgereikt. Er is gewerkt aan de positionering en deskundigheid van de werkbegeleiders van de hbo-v flex studenten, en met ingang van 2023 gaan de eerste hbo-v flex studenten middels de carrousel 4 of 5 maanden werken en leren buiten de eigen zorgorganisatie.