Nieuwe projecten Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe


Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe gaan weer mooie projecten van start. Projecten die bijdragen aan een regio waar het prettig wonen, werken en leren is, waar een goed vestigingsklimaat is voor ondernemers en waar welzijn voor iedereen centraal staat. In totaal heeft de stuurgroep 1,4 miljoen toegekend aan de nieuwe projecten en aan het vervolg van bestaande projecten. Hoewel de recent verschenen Monitor Brede Welvaart van het CBS ons positief stemt over de brede welvaart op het platteland, laat het ook zien dat er nog opgaven liggen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk en een fijne leefomgeving om regionaal op te pakken. Samenwerken en leren van elkaar zijn belangrijke speerpunten om de doelen van de Regio Deal te behalen, alleen samen maken we het verschil voor deze regio. Dit begint al zijn vruchten af te werpen.

Slim samenwerken in Zuid- en Oost-Drenthe

We geloven in een sterke regio en hebben de ambitie de brede welvaart blijvend aan te pakken. De onderlinge samenwerking is de afgelopen tijd verstevigd en we zien resultaten van de projecten. 
In de FabLabs in Coevorden en Hardenberg komen bijvoorbeeld de wereld van jeugd en techniek samen. Het ontwikkelen van een bredere en sterkere basis voor techniekonderwijs voor de jeugd in de regio is een van de grote thema’s binnen de pijler Werken
De gemeenten Emmen en Hardenberg pakken gezamenlijk het toekomstbestendig maken van de zogeheten ‘Bloemkoolwijken’ op. Samen met inwoners in wijken en buurten aan de slag met concrete woningverbeteringen is de grote opgave binnen de pijler Wonen
Een van de thema’s van de pijler Welzijn is het slimmer organiseren van de zorg en het op maat de juiste hulp verlenen. In de gemeente Coevorden pakken ze dit op door zorgprofessionals een andere kijk te bieden op gezondheid en zorg vanuit de ‘positieve gezondheid’.

Nieuwe projecten uitgelicht

Nieuw is het grensoverschrijdende project met Duitsland Newjobportunities. Dit project zet zich vanuit de behoefte van werkgevers uit de maakindustrie, de zorgsector en de ICT-branche in voor de toetreding van 100 herintreders op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een groep voor uitkeringsinstanties onbekende mensen.  
Ook nieuw is het project Vroegsignalering. De gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn komen gezamenlijk met een nieuwe aanpak om dreigende schulden bij inwoners tijdig in beeld te krijgen, om te voorkomen dat deze inwoners in een schuldhulptraject terecht komen. 
Een van de projecten dat niet nieuw is, maar wel een vervolg krijgt is Toekomstbestendige woningen smeden. De gemeente Hoogeveen gaat een grote groep particuliere woningeigenaren die een relatief laag inkomen hebben, maar wel een eigen woning bezitten, ondersteuning bieden in het toekomstbestendig maken van de eigen woning. Dit doen ze via burgerparticipatie om de problematiek helder te krijgen, ondersteund door wooncoaches en in combinatie met (financiële) instrumenten.