Nieuwe regisseur pijler Welzijn


Even voorstellen

Mijn naam is Cynthia Schenk, ik woon in Tynaarlo met mijn man en onze dochter van 18. Onze oudste twee zoons van 23 en 21 zijn al een paar jaar uit huis en maken samen Groningen onveilig.

Met veel plezier ben ik half juni gestart als regisseur welzijn voor de regiodeal zuid-oost Drenthe. De afgelopen weken hebben Toke en ik heel prettig samengewerkt aan de overdracht. Ze heeft veel van haar kennis en de stand van zaken van de lopende projecten met mij gedeeld. Wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren!

Van huis uit ben ik oefentherapeut Mensendieck en ik ben eigenaar geweest van twee praktijken in Drenthe. Sinds 2007 werk ik als zelfstandig adviseur voor gemeenten, GGD en welzijnsorganisaties. De afgelopen jaren heb ik verschillende rollen vervuld. Van teamleider tot bestuursadviseur. Van consulent tot eindverantwoordelijke voor het sociaal domein bij gemeente Ten Boer.

De afgelopen jaren ben ik programmamanager geweest van het programma transformatie in de jeugdzorg voor 11 gemeenten in Groningen. We leven in een wereld met veel complexe vraagstukken met krapte op de arbeidsmarkt en een hoge vraag naar zorg. In de regio Groningen heb ik ervaren wat het belang en de meerwaarde is van regionaal samenwerken en samenleren met betrekking tot deze complexe vraagstukken.

Mensen ervaren mij als enthousiast, inspirerend, nieuwsgierig , duidelijk en soms wat ongeduldig. Ik ben een verbinder en zie mogelijkheden en het lijkt me geweldig om jullie te begeleiden en ondersteunen bij dit mooie en o zo belangrijke proces. Tot ziens!

Hartelijke groet,

Cynthia

Afscheid

Ruim drie jaren was ik regisseur Welzijn bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Een krachtige regio waar ik met overheden en maatschappelijke partners samen werkte aan het versterken van de brede welvaart. Brede welvaart betekent een verschuiving van welvaart naar welzijn. Er is immers meer nodig om gelukkig te zijn dan alleen een economisch welvarende regio.

In drie jaar tijd is een nieuwe samenwerking ontstaan tussen zes gemeenten, de provincie en het rijk. Een samenwerking die de moeite waard is om een aantal hardnekkige problemen in deze prachtige regio te doorbreken, zoals armoede die soms van generatie op generatie wordt doorgegeven. De samenwerking leidde tot een flexibele HBO-Verpleegkunde opleiding waar inwoners in hun eigen regio en al werkende zich verder kunnen ontwikkelen. De samenwerking leidde ook tot een netwerk van meer dan 60 basisscholen die met elkaar de kansenongelijkheid voor jeugdigen verkleinen.

In de prille samenwerking van drie jaar geleden vormde elkaar (lokaal) iets gunnen de voornaamste basis. Inmiddels is er een meer volwassen samenwerking waarin de aandacht steeds meer uitgaat naar grotere regionale opgaven. Nu wordt gewerkt aan het voortzetten van de Regio Deal naar een meer duurzame samenwerking in de regio.

Ik ben trots op de regio en blij dat ik in de afgelopen jaren de start van deze regionale samenwerking heb mogen begeleiden. Ik laat de Regio Deal los om ruimte te maken voor nieuwe impulsen aan mijn eigen ondernemerschap. Tot ziens!

Groet,

Toke