Skills4future volop aan de slag


Een van de projecten die onlangs onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van start ging is Skills4future. In dit project werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een sterk en toekomstbestendig technisch mbo-beroepsonderwijs. Door deze samenwerking verbeteren regionale kennisdeling en innovatie. De focus ligt op toekomstbestendig vakmanschap en digitaliseringvraagstukken binnen de regionale industrie. Roel Barkhof schreef een artikel over dit project.