Zelf de behoefte aan vakmensen oplossen, dat is bouwen aan mensen


Woningcorporaties hebben steeds meer vakmensen nodig om hun huizen toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Vakmensen die steeds schaarser worden. Daarom sloegen drie maatschappelijk betrokken woningcorporaties, Woonservice, Domesta en Vechtdal Wonen, de handen ineen voor het project Bouwen aan mensen. Het idee is om gezamenlijk mensen die nu zonder werk zitten, op te leiden voor de bouw en techniek. Daarbij gaat het om het vinden van de juiste kandidaten en opleidingen en de geschikte bedrijven in bouw en techniek om dit proces te begeleiden.

Op 24 september 2020 tekenden negen belangrijke partijen uit de regio een intentieverklaring. Dit zijn corporaties, ROC’s en vakopleidingen. Projectleider Barend van der Veen: “We spraken af om samen de schouders eronder te zetten en tot concrete afspraken te komen om mensen écht aan de slag te helpen in de bouw en techniek.” Ondanks de coronamaatregelen is het project vanaf begin 2021 van start gegaan. “We onderzochten wat nodig is om de partijen aan elkaar te binden om continuïteit in het project te kunnen garanderen.” Belangrijk is dat de corporaties voor de verduurzaming van hun huizen opdrachten neerlegt bij de leerbedrijven, waardoor de kandidaten opgeleid kunnen worden en uitzicht krijgen op blijvend werk.

Op 24 september 2020 tekenden negen belangrijke partijen uit de regio een intentieverklaring.

Eerste kandidaat

“Maar we gingen natuurlijk ook meteen aan de slag, door het gewoon te doen”, vertelt Barend. “We koppelden mensen alvast aan een bedrijf en opleiding. Daarmee konden we mooi ervaring opdoen.”  De eerste kandidaat is inmiddels geplaatst bij een installatiebedrijf in Hoogeveen, in nauwe samenwerking met Woonservice en WijTechniek. “Het ging om een statushouder die van oorsprong geschiedenisleraar is, maar in dat vak niet aan het werk kwam.” Via Bouwen aan mensen heeft hij eerst een cursus Nederlands gevolgd, waarna hij werd gematcht aan een opleiding en het installatiebedrijf. “Wij waren de zogenaamde missing-link.”

Verschil

Toch leren de eerste ervaringen binnen het project dat er al veel gedaan wordt op dit gebied. “Het ontbreekt echter aan iets of iemand die dat aan elkaar verbindt. Daar kan Bouwen aan mensen het verschil maken.” Dat is dan ook waar Bouwen aan mensen zich in de komende tijd op gaat richten. “Verbinden en met voorbeelden vanuit andere delen van Nederland gaan we dit concreter vormgeven.” Kortom, wordt vervolgd.