Cross-over vrijetijds- en zorgsector voor vitale inwoners en bezoekers


De vrijetijds- en gezondheidssector in Zuid- en Oost-Drenthe, NHL Stenden hogeschool, Alfa-college en Drenthe College, zes gemeenten en de provincie slaan de handen ineen om de vitaliteit onder inwoners en de gasten te vergroten. Een cross-over tussen twee sectoren die volop kansen biedt. “Het doel van het Blue Zone Innovations-project is het vergroten van de innovatiekracht van bedrijven binnen de vrijetijdssector in onze regio”, vertelt projectleider Monique Pestman.

“We proberen de sector weerbaarder te maken door productdiversificatie en -innovatie. In het Blue Zone Innovations-project is de cross-over die wordt gemaakt met de gezondheidsbranche - dan gaat het over gezond leven, preventie en vitaliteit - een belangrijk en bijzonder aspect.” Onze regio kampt met een stevige opgave op het gebied van volksgezondheid. “Er is een lagere gemiddelde levensverwachting, meer obesiteit en meer hart- en vaatziekten.” Volgens Monique ligt de sleutel voor deze problematiek in het aanpakken van het probleem bij de bron: de levensstijl van mensen. “In dit project willen we een gezonde levensstijl bevorderen met innovatieve producten en diensten ontstaan uit deze cross-over.”

Leren

De cross-over wordt niet alleen bij de bedrijven en organisaties gezocht, maar ook in het onderwijs. “Met moderne opleidingen worden verbindingen gelegd tussen zorg, welzijn en vitaliteit aan de ene kant en modern en innovatief toerisme, hospitality en leisure aan de andere kant.” Monique vertelt dat er ook gekeken wordt welke uitdagingen en kansen er binnen de zes gemeenten liggen en of daar overkoepelende thema’s zijn. “Samen kunnen we daar dan sneller op inspelen en van en met elkaar leren.” Daarnaast houdt het project zich ook bezig met de diverse vraagstukken van de ondernemers, zowel individueel als in gezamenlijkheid. “Inmiddels hebben zich meerdere ondernemers met uiteenlopende innovatieve ideeën voor producten en diensten bij ons gemeld.” Deze opdrachten worden uitgezet bij hbo- en mbo-studenten, die hierdoor direct verbonden worden aan de actuele praktijk.” Monique noemt de bijdrage van de studenten erg waardevol. “Hun visie op bestaande vraagstukken is soms heel anders dan die van de ondernemer. Ook daar kunnen we van leren.”

Ecosysteem

De vrijetijdssector is van groot economisch belang voor deze regio en zorgt voor veel werkgelegenheid. Door ondernemers en studenten in het beroepsonderwijs te verbinden sluiten de opleidingen en het werkveld steeds beter op elkaar aan en dit zorgt weer voor een grotere beschikbaarheid van competent personeel. Door de samenwerking van meerdere gemeentes en ondernemers in die gemeentes, ontstaan niet alleen lokale, maar ook regionale kennis- en business-netwerken om een samenhangend ecosysteem te vormen. “Met dit project dragen we bij aan een koploperspositie voor de regio en proberen we de vitale levensstijl te stimuleren van de bewoners en de bezoekers aan de regio.”

“In dit project willen we een gezonde levensstijl bevorderen met innovatieve producten en diensten ontstaan uit deze cross-over.”

Concreet

Monique realiseert zich goed dat het nu nog wat abstract klinkt. “We zijn nog druk in gesprek met allerlei interessante partijen over een grote diversiteit aan onderwerpen. Denk aan voeding, aan wandelpaden, maar ook aan leefstijlprofessionals die samenwerken, creatieve ondernemers, ziekenhuizen, kortom we zijn nog flink op verkenning.” Daarom zijn er op dit moment ook nog geen concrete projecten gestart. “Per januari hebben we wel een innovatiemakelaar aangenomen, die gaat met ons op pad. Ik ben ervan overtuigd dat er uiteindelijk mooie projecten uitkomen om het welzijn van de mensen die in de regio wonen en deze bezoeken te bevorderen.”

Contact

Ben je een vrijetijdsondernemer en heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Monique Pestman, m.pestman-dehoog@alfa-college.nl of bel 06 101 154 84.

https://rijnlandinstituut.eu/projecten/blue-zone-innovations