Met energiecoaches stap voor stap verduurzamen


De proeftuin ‘Energiebesparing bij minder hoge inkomens’ richt zich op energiebesparing bij huishoudens die het financieel niet zo breed hebben. Hoe kunnen zij bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, besparen op de energielasten en comfortabel wonen? Na een inventarisatie, worden energiecoaches ingezet om mensen te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. De bedoeling is beeld te krijgen van welke aanpak van duurzaamheidsmaatregelen wel of niet werkt bij de huishoudens uit de lage-inkomenscategorie, in zowel koop- als huurwoningen.

De gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie dat alle inwoners, ongeacht hun financiële bandbreedte, kunnen meedoen in de energietransitie. Een belangrijk ander doel van dit project is om te leren. Projectleider Yang Soo Kloosterhof licht toe: “De aanpak in Aa en Hunze is een iteratief proces en een groeimodel. Als vehikel zetten we energiecoaches in. Gedreven vrijwilligers uit de gemeente die zijn opgeleid tot energiecoach.”

Tweehonderdvijftig

Eind 2020 zijn dertien vrijwilligers opgeleid. Dat heeft plaatsgevonden in samenwerking met het Drents Energie Loket. Ondanks de lastige context van corona waarin de energiecoaches hun werk moeten doen, zijn er inmiddels al ruim tweehonderdvijftig huishoudens bezocht. “En geholpen”, voegt Yang Soo toe, “met het besparen op energie en in veel gevallen met handelperspectief, dus ze weten nu wat ze allemaal kunnen doen om te verduurzamen.”

Partners

De subdoelstelling van de gemeente is om in twee jaar tijd vierhonderd huishoudens met een minder hoog inkomen te hebben bezocht. Dat is ongeveer 70% van de groep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. “We merken dat het niet eenvoudig is om meteen achter de voordeur van deze groep te komen. Dat gaat stap voor stap en gepaard met aandacht en een goede samenwerking met partners. Denk daarbij aan woningcorporaties, lokale initiatieven en de maatschappelijke en sociale organisaties uit de gemeente.”

"Het gaat stap voor stap en gepaard met aandacht en een goede samenwerking met partners."

Samenwerken

Het is belangrijk om de energiecoaches toe te rusten met diverse maatregelen die inwoners helpen bij het besparen en grip te krijgen op de energielasten. Maar ook bij het realiseren van een gezond klimaat in huis. Door samen te werken met sociale partijen, kan slim van elkaar gebruik worden gemaakt. Yang Soo noemt activiteiten als vroegsignalering in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. “Of het ouderenwerk. Deze verbindingen moeten in 2022 in ieder geval worden geïntensiveerd en bestendigd.”

Winst

De energietransitie gaat de komende jaren veel van inwoners vragen en de gemeente vindt het belangrijk om hen daarbij te helpen. “Zuid- en Oost-Drenthe is een prachtige regio met veel kansen en mogelijkheden, maar tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die nog niet of onvoldoende kunnen meedoen. Energiebesparing levert hen natuurlijk ook gewoon geld op”, vervolgt Yang Soo. “Vooral voor mensen met een smalle beurs is dat winst, zeker in het licht van de stijgende energielasten.”

Leren

Zoals bij alle proeftuinen hoopt de gemeente hiervan te leren. “In onze proeftuin zetten we energiecoaches in. We kijken telkens hoe we de aanpak verder kunnen verbeteren en koppelen aan andere activiteiten die deze groep inwoners verder helpt. Die lering en ontwikkeling van nieuwe activiteiten is belangrijk en van betekenis voor de inwoners in de hele regio”, besluit Yang Soo.

www.energiecoachaaenhunze.nl