Koopwoningen terug naar de corporatie


In Angelslo kijken woningcorporatie Lefier en de gemeente Emmen naar de mogelijkheden om woningen, die eerder door de corporatie zijn verkocht, weer terug te kopen. We noemen dit inponden. Het gaat om woningen in een blok, waarvan de woningcorporatie zelf nog één of meer woningen verhuurt. De reden hiervoor is dat het onderhoud dan eenvoudiger is en de huizen tegelijkertijd verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt kunnen worden.

“Dit brengt wel allerlei vragen met zich mee”, vertelt projectleider Elizabeth Ellison. “Want is dit voor de huidige eigenaren een goede oplossing? Wat zijn hun wensen hierin? Willen zij weer huurder worden van hun eigen woning? Of zouden ze liever willen verhuizen? Is dit voor eigenaren met een lager inkomen de manier om in een betaalbaar, goed onderhouden, duurzaam en toekomstbestendig huis te wonen of zijn er andere mogelijkheden?” Elizabeth geeft aan dat het belangrijk is dat de maatregelen die genomen worden, ook moeten aansluiten bij de bredere opgaven in de wijk Angelslo, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de openbare ruimte en sociale vraagstukken.

Het is belangrijk dat de maatregelen aansluiten bij de bredere opgaven in de woonwijken.

Participatie

“Op dit moment zijn we bezig te bepalen waar in de wijk we aan de slag gaan en over welke en hoeveel woningen het dan gaat. We onderzoeken welk aanbod we de woningeigenaren kunnen doen en daar is de huidige woningmarkt natuurlijk sterk op van invloed.” Maar dat is nog niet alles. “We bekijken de mogelijkheden voor de verbetering van de openbare ruimte en hoe we de participatie van betrokken inwoners gaan invullen. Daar komt ook van alles bij kijken, denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek of communicatieproblemen.”

We bekijken de mogelijkheden voor de verbetering van de openbare ruimte en hoe we de participatie van betrokken inwoners gaan invullen.

Zorgvuldig

Kortom, er moeten nog veel keuzes gemaakt worden, zowel op strategisch als operationeel niveau. “Zoals je ziet is het inponden niet iets wat we zomaar kunnen uitvoeren. Het vraagt echt om een zorgvuldige aanpak.”, besluit Elizabeth.