Innovatienetwerk zorg en welzijn


Binnen het Innovatienetwerk Welzijn & Zorg trekken partners uit onderwijs, overheid, zorg, welzijn en bedrijfsleven gezamenlijk op voor het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel.
De ambitie van dit initiatief is om met afstemming, samenwerking en commitment te komen tot een gezamenlijke regiovisie en daaruit voortvloeiende regiostructuur om meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor welzijns- en zorginstellingen. Hiermee willen we de
sociale kwaliteit voor de regio Zuid- en Oost-Drenthe versterken en de regio aantrekkelijk maken en houden om er te (blijven) leren en (blijven) werken. Onder de paraplu van IWZ vallen de drie programmalijnen Regionaal Strategisch Personeelsplan, Leven Lang Ontwikkelen en Innovatie.