Energiearmoede


Deze proeftuin richt zich op energiebesparing bij huishoudens die het financieel niet zo breed hebben. Hoe kunnen zij bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot, besparen op de energielasten en comfortabel wonen? Na een inventarisatie, zullen energiecoaches worden
ingezet om mensen te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. We willen een beeld krijgen van welke aanpak van duurzaamheidsmaatregelen wel of niet werkt bij woningen (koop en huur) bij de huishoudens uit de lage-inkomenscategorie.