Vitale dorpen en buurten in Drenthe: van inzicht naar kansen om je dorp/buurt vitaler te maken


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Digitaal via Zoom (link volgt na aanmelding)
Doelgroep

Dorpsbelangenorganisaties, dorpsvertegenwoordigers en inwonersinitiatieven

Omschrijving

Hoe vitaal is jouw dorp of buurt? Graag gaan we met jullie in gesprek over hoe jullie de vitaliteit van je dorp of buurt ervaren. Dit doen we door inzicht en reflectie op de vitaliteit van je eigen dorp of buurt, maar ook in die van de andere dorpen en buurten én daarmee de gemeente als geheel. Om hier achter te komen gebruiken we de Vijf Sterren. Het gaat hierbij om de vijf pijlers van de dorps of buurtgemeenschap: 1. Dorpsidentiteit- en cultuur; 2. Verengingsleven en ontmoeting; 3. Leren van Elkaar; 4. Zelforganisatiekracht en 5. Zorg voor elkaar. Daarnaast besteden we aandacht aan het uitwerken van kansen en uitdagingen om je dorp of buurt nog vitaler te maken. En maken we concrete afspraken voor een vervolg met een passende ondersteuning bij het realiseren van je uitdagingen.

Aanmelden
Meer informatie