Ruim 28 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming woningen


De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen ontvangen samen een bijdrage van ruim € 28 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee gaan de vier gemeenten de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte rondom woningen opknappen en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen, namens de vier gemeenten: “Ik ben heel tevreden dat het ons gelukt is om deze forse bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds binnen te halen. Hiermee kunnen we echt een grote bijdrage leveren aan de woonkwaliteit, het verlagen van de energierekening en het verbeteren van de leefbaarheid op diverse plekken in de regio. Veel woningen in onze regio kunnen namelijk beter geïsoleerd worden om het energieverbruik te verlagen. Dit leidt ook tot minder CO2-uitstoot.”

Deelprojecten gemeente Emmen

In de Emmense wijken Angelslo, Bargeres en Emmerhout en het dorp Veenoord staan veel woningen uit de 70-er en 80-er jaren. Ongeveer de helft hiervan is particulier bezit. De meeste woningen zijn nog niet goed geïsoleerd. Met de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kan de gemeente Emmen ongeveer 1800 woningeigenaren helpen met het beter isoleren van de woning. Naast deze vorm van verduurzaming, wordt ook de directe woonomgeving verbeterd. In de wijk Bargeres wil de gemeente samen met woningcorporatie Domesta het wijkhart verbeteren, onderandere door nieuwbouw.


Deelprojecten gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden zet de subsidie in om aan te sluiten bij een aantal bestaande projecten om ongeveer 90 particuliere woningen te verduurzamen in Schoonoord en Tuindorp. Zowel vanuit de Regiodeal als vanuit de prestatieafspraken met woningcorporaties Domesta en Woonservice.

Deelproject gemeente Borger-Odoorn

In 2e Exloërmond–Midden en -West staan veel woningen uit de jaren ’50 en ’60 met het energielabel C, D of E. Met de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds wil de gemeente Borger-Odoorn met woningcorporatie Woonservice zo’n 67 particuliere woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van dit type woningen, en de directe woonomgeving verbeteren.

Deelproject gemeente Aa en Hunze

Met het project 'Wijk van de Toekomst' werkt Woningstichting De Volmacht in Gieten aan het verduurzamen en levensloopbestendig maken van huurwoningen. Met de bijdrage van het ministerie van BZK kan de gemeente Aa en Hunze hierbij aansluiten door ook particuliere woningeigenaren van ongeveer 150 woningen hierin te ondersteunen.

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds van BZK is in het leven geroepen om stedelijke vernieuwingsgebieden en grens- en krimpregio’s te ondersteunen in het verbeteren van de woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare wijken en buurten. De focus ligt hierbij op de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. In mei van dit jaar dienden de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Aa en Hunze gezamenlijk een aanvraag in met ondersteuning van het Impulsteam Wonen van de provincie Drenthe.
Het Volkshuisvestingsfonds is een rijksregeling, waarbij van gemeenten verwacht wordt ook een bijdrage te leveren. Dit betekent dat de gemeenten zelf dertig procent aan cofinanciering beschikbaar moeten stellen.